6e kurstillfället, måndagen 7/3

Måndagen den 7e mars ses vi för sjätte och sista träffen i QB-kursen. Programmet utgörs av erfarenhetsutbyte och reflektioner kring bloggande. Var och en presenterar och visar era respektive bloggar och berättar om arbetet.

”Förtänk” lite kring hur din och klassens gemensamma resa i bloggandets värld har varit så att du kan berätta om detta. Det kan handla om:

  • Vad har bloggandet betytt för dina elever? Gärna små anekdoter från undervisningen.
  • Vilka lärdomar har du respektive dina elever gjort?
  • Vilka svårigheter har ni upplevt och hur har ni gjort för att komma vidare?
  • Vilka råd skulle du ge en kollega som planerar att börja blogga?
  • Några råd till mig inför nya kurser?
  • Hur gör ni framöver?

Jag ser mycket fram mot att få ta del av vad ni har att berätta! Kanske har ni med er idéer och önskningar inför framtiden!?